• ساعت : ۱۶:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ 
  • کد خبر : ۶۹۱۴
چاپ مقاله مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه پژوهشكده بیمه در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
مقاله علمی با عنوان «اجرای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در یک نهاد مالی: کاربردی از روش معادلات همزمان» نوشته دکتر عزیز احمد زاده مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه پژوهشکده بیمه در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، این مقاله علمی که توسط دکتر عزیز احمدزاده مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه پژوهشکده بیمه و با همکاری هیرو فارابی دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران نگاشته شده است، به دنبال پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای یک نهاد مالی فعال در زمینه بیمه و تضمین است تا ضمن احصای هزینه تمام شده خدمات، گلوگاه‌های هزینه‌ای نیز شناسایی شده و نتایج مدیریتی برای بهبود احصا شود. برای هزینه‌یابی از تکنیک معادلات همزمان استفاده شده و هزینه تمام‌شده خدمات نهایی با استفاده از داده‌های سال مالی 1397 محاسبه شده است.
این مقاله از منظر استفاده از تکنیک معادالت همزمان در یک نهاد مالی دولتی، با مطالعات قبلی متمایز بوده و متناسب با آن، در زمینه نحوه غلبه بر مشکالت ناشی از فقدان یا عدم دسترسی به برخی اطالعات در برخی مراکز فعالیت، دارای نوآوری‌هایی است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، برخی خدمات نهایی از نوع صدور و همچنین خدمات مربوط به بازیافت، دارای هزینه تمام شده بالاتری نسبت به بخش‌های هم‌تراز خارج از سازمان بوده‌اند که وجود پتانسیل برای کاهش هزینه‌ها را نشان می‌دهد. از منظر گلوگاه‌های هزینه‌ای، اثربخشی پایین نیروی انسانی و اتلاف گسترده منابع انسانی در سازمان، بزرگترین گلوگاه هزینه‌ای بوده است. پس از آن، نسبت بالای هزینه‌های غیرمستقیم به هزینه‌های مستقیم، یافته مهمی است که با توجه به سهم کمتر مراکز سربار و میانی در فرآیندهای محصول، نیاز به تجدیدنظر در هزینه‌کرد منابع در مراکز سربار و میانی را نشان می‌دهد. البته با توجه به ماهیت فعالیت این نهاد مالی، بهترین روش کاهش هزینه و کاهش زیاندهی مالی، تمرکز بر کاهش ضریب خسارت از طریق بهبود مدیریت ریسک و بازتخصیص مخازن هزینه‌ای بر آن مبنا بوده است.
برای دریافت متن کامل این مقاله علمی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

متن کامل مقاله

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.16.0
    V6.0.16.0