• ساعت : ۱۴:۱۶:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
  • کد خبر : ۵۰۲۸
بهره‌برداری از فناوری اینترنت اشیا در صنعت بیمه(بیمه متصل)
امروزه در صنعت بیمه با بکار گیری داده‌های قابل ثبت توسط حسگرها و دستگاه‌های مجهز به اینترنت، ارزیابی دقیقتری از وسایل نقلیه، خانه‌های هوشمند و سلامت شخصی افراد صورت گرفته و خدمات جدیدی به مشتریان ارائه می‏شود. مجموعه کامل این حسگرها و عملگرهای متصل به سامانه‌های رایانهای که ضمن پایش دنیای طبیعی، افراد، جانداران و نباتات می‏توانند سلامت و عملکرد اجسام را کنترل یا مدیریت کنند، نوعا تحت عنوان اینترنت اشیا نامیده می‏شوند. استفاده از این فناوری شیوه‏ی تعامل و تبادل اطلاعات بین مشتریان و شرکت‌های بیمه را دگرگون خواهد کرد و کاهش نیاز به دخالت و تصمیم‌گیری انسان، فراهم آمدن امکان توسعه و اصلاح سریع مدل‌های تجاری را موجب می‌شود و از این نظر در صنعت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، مطالعه پژوهشی «مطالعات اولیه برای بهره‌برداری از فناوری اینترنت اشیا در صنعت بیمه(بیمه متصل)» توسط دکتر محمدجواد حیدری مدیر گروه پژوهشی بیمه الکترونیک و با همکاری دکتر مهناز منطقی‌پور مسئول میز داده‌کاوی پژوهشکده بیمه اجرا شده است. هدف این مطالعه ترسیم یک چارچوب و نقشه راه کلی برای چگونگی توسعه استفاده از این فناوری در حوزه صنعت بیمه و احصای پیشنیازها، موانع و ملزومات آن است.
در بخش نخست مطالعه حاضر، مقدمه‌ای بر اینترنت اشیا و مقدمات و ملزومات مورد نیاز جهت برقراری این سامانه‌ها ذکر شده است و بخش دوم آن مشتمل بر یک طرح اولیه و کلی برای سامانه‌ی پیشنهادی اینترنت اشیای خودرویی است و نگاه مختصری نیز به پیشینهی مطالعاتی و اجرایی سامانه‌های هوشمند ترابری دارد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، بیمه متصل یا بکارگیری اینترنت اشیا در حوزه بیمه، در حال حاضر در چهار زمینه اصلیِ خودروهای متصل، سلامتی متصل، خانه‌های متصل و خطوط تجاری متصل مطرح است. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از خودروها مجهز به حسگرهای پیچیده و ادوات مورد نیاز این فناوری هستند، کاربرد خودرویی اینترنت اشیا یا خودروهای متصل در بین این کاربردها رایجتر بوده،  نمونه‌هایی از آن در سراسر دنیا و در داخل کشور اجرایی شده‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع و وجود الزامات قانونی برای راننده‌محور کردن بیمه شخص ثالث، در این پژوهش وزن بیشتری برای این کاربرد در نظر گرفته شده و تمرکز بیشتری برای بررسی آن صورت گرفته است.
سامانه پیشنهاد شده در بخش دوم مطالعه حاضر سه عنصر اصلی خودرو، انسان و معبر را به صورت توام مورد توجه قرار داده و شامل ادواتی در معابر، تجهیزاتی روی خودروها و تجهیزاتی جهت رصد رانندگان(بخش عمومی) است. اطلاعات حاصل از نصب و بکارگیری تجهیزات متناسب با این عناصر می‌تواند در بسیاری کاربردها اعم از پلیسی و مدیریت ترافیک، کاربردهای امدادی و اورژانس، بیمه و ... مورد استفاده قرار گیرد. سامانه‌های مذکور اعم از سامانه‌ی خودروهای متصل و با قابلیت رصد رفتار ترافیکی و سلامت رانندگان بوده و گام اول در توسعه این فناوری نصب تجهیزات مربوطه بر روی خودروها است. تحقق کاربردهای بیشتر این فناوری نیازمند بستر مناسب ارتباطی و همچنین استاندارد سازی در لایه های مختلف، از لایه فیزیکی تا لایه کاربردی است لذا پیشنهاد اولیه، ایجاد یک سامانه جامع هوشمند متشکل از رادیوشناسه فعال، ادوات ارتباطی بستر ارتباطات سیار و انواع حسگرهای مورد نیاز برای ضبط اطلاعات تلماتیک است.
برای مشاهده و دریافت متن کامل این مطالعه پژوهشی به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1519/ مراجعه کنید.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.8.0
    V6.0.8.0