پژوهشکده بيمه وابسته به بيمه مرکزي جمهوری اسلامي ايران با هدف ارتقاء، بسط، گسترش‌ و نهادينه ‌‏كردن‌ علم بيمه‌ با رويکرد مطالعه موردي يک موضوع خاص بيمه‌اي و تحليل مباحث آن، نشريه «گزارش موردي» را منتشر مي‌کند.
اين نشريه قابل استفاده براي کساني است که به دنبال مباحث خاص بيمه‌اي به‌صورت تئوريک هستند که از آن ميان مي‌توان به دانشجويان بيمه و اقتصاد، مديران عالي‌رتبه صنعت بيمه کشور، اساتيد دانشگاه‌ها و دست‌اندرکاران صنعت بيمه اشاره کرد؛ لذا از كليه استادان، پژوهشگران‌، صاحب‌نظران‌ وكارشناسان‌ محترم براي ارائه مقالات دعوت به عمل مي‌آيد.

 

الف . شرايط پذيرش مقاله

 

1. مقالات می‌توانند به‌صورت تأليفی و يا ترجمه باشند. بايد همراه با مقالات ترجمه‌شده، نسخه اصلي آنها نيز ارسال شود.
2. مقالات بايد به مطالعه موردي يک موضوع خاص بيمه‌اي بپردازند.
3. حجم مقالات بايد با توجه به شرايط مندرج در بند «ب» حداقل 30 صفحه باشد.
4. مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشريه‌ها‌ي داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ شده باشند و نبايد همچنين براي انتشار به جاي ديگر واگذار شده باشند.
5. مقالات بايد دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختي معتبر باشند.
6. مقالات ترجمه‌اي حداکثر در سال 2005 چاپ شده باشند (مگر در موارد خاص و با تأييد داور).
7. مقالات ارسال‌شده، را داوران تعيين‌شده از‌سوی معاونت محترم پژوهشي مورد ارزيابي قرار می‌دهند و پذيرش نهايي آنها نيز مشروط به تأييد معاونت پژوهشي است.
8. حق ويرايش مقالات براي نشريه محفوظ است.
9. مسئوليت مطالب، نظريات و اطلاعات ارائه‌شده در مقاله‌ها و صحت‌و‌سقم آنها برعهده مؤلف(ان)/مترجم(ان)است.
10. دريافت مقاله به‌صورت الكترونيكي امکان پذير است.
11. مقالات دريافت‌شده به مؤلف(ان)/ مترجم(ان) بازگردانده نمي‌شوند.
12- دريافت مقاله به صورت الكترونيكي و از طریق آدرس زیر خواهد بود:

workingpaper@irc.ac.ir
 

ب . نحوه نگارش مقاله

1. مقاله حداقل در30 صفحة A4 با فاصلة خطوط multiple1.1 و حاشيه‌هاي 2 سانتي‌متر از هر طرف در نرم‌افزار Wordتايپ شود.
2. نوع قلم و اندازة آن مطابق با شرايط مندرج در جدول(1) باشد.
3. اصول نگارش زبان فارسي به‌طور کامل رعايت شود و از به كاربردن اصطلاحات انگليسي که معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده‌است، حتي‌الامكان خودداری شود.
 

جدول (1) _ نوع قلم و اندازه

 

موقعيت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

lotus   B پررنگ

16

متن مقاله

B lotus

14

تيترهاي اصلي

B lotus پررنگ

15

تيترهاي فرعي

B lotus پررنگ

14

عناوين جدول‌ها و شکل‌ها

B lotus

14

متن جدول‌ها، شکل‌ها و منابع

B lotus

14

پاورقي فارسي

B lotus

11

پاورقي انگليسي

Times New Roman

10

 

ج . شيوه تنظيم منابع

 

در ذكر منابع،‌ سبك Harvard كه به شرح‌ زير است، رعايت شود:
1. منابع انتهاي متن
    - كتاب‌: نام‌خانوادگي، نام‌ ‌نويسنده سال انتشار، عنوان‌ كتاب (ايتاليك)، نام‌ مترجم‌، ناشر، محل ‌نشر، نوبت‌ چاپ،‌ صفحه يا صفحات.
    - مقاله‌: نام‌خانوادگي، نام‌ ‌نويسنده سال انتشار، عنوان‌ مقاله (در گيومه)، عنوان ‌نشريه ‌(ايتاليك)، دوره‌، شماره (ماه يا فصل انتشار) ، صفحه‌ يا صفحات‌.
    - منابع الكترونيكي: نام‌ خانوادگي، نام‌ ‌نويسنده سال انتشار، عنوان‌ مقاله ‌(ايتاليك)، تاريخ دقيق دسترسي به مقاله در اينترنت، > آدرس اينترنتي<.

2. منابع داخل متن:
   - (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر)

علاقمندان براي دريافت اطلاعات تكميلي مي‌توانند به نشاني زير مراجعه فرمايند:
نشاني‌: تهران ـ سعادت آباد ـ ميدان كاج ـ خيابان سرو غربي ـ شماره 43 ـ دفتر نشريه گزارش موردي- شماره تماس 22084084
رايانامه: workingpaper@IRC.ac.ir
 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0